הרחבה ועדכון של רשימת מציעים (מאגר קיים) למתן שירותי פרסום טכני

 

1. בכוונת חברת נמלי ישראל  ( להלן – "החברה") להרחיב ולעדכן את רשימת המציעים (מאגר קיים) בתחום מתן שירותי פרסום טכני , השירותים כוללים- פרסום מודעות מכרזים, מודעות תכנון ובניה, מודעות דרושים,מודעות אבל, הודעות לציבור וכדומה, מהם תוכל החברה לבחור מעת לעת, את נותני שירותי הפרסום הטכני.

2. על המעוניינים להיכלל במאגר לעמוד בדרישות המינימליות המפורטות להלן:

א. משרד פרסום בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בפרסום טכני , ובעל 2 תקציבי פרסום טכני לפחות, בהיקף שנתי של מעל חצי מיליון ₪ (לא כולל מע"מ ובמחירים שוטפים) כל אחד, שבוצעו באחת מן השנים בתקופה שבין  השנים 2011-2013.

ב. משרד הפרסום בעל מחזור שנתי של עשרה מיליון ₪ ומעלה, לא כולל מע"מ ובמחירים שוטפים, בשנים 2011-2013 .

ג. מספר העובדים לא יפחת מ-20 עובדים.

ד. למשרד הפרסום יחידה אורגנית לרכש מדיה וכן  מחלקת דיגיטל  או הסכם שת"פ /עבודה עם חברה בתחום הדיגיטל (פרסום ושיווק במדיות חברתיות/אינטרנט/מובייל וכדומה).

ה. משרד הפרסום בעל ניסיון בקמפיינים ציבוריים. 

ו. אישור בדבר רישום תאגיד (במידה והמציע הינו תאגיד).

ז. המצאת אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976.


3. המעוניין להיכלל ברשימת המציעים, וכן כל מציע הכלול ברשימת המציעים, יעביר את המידע המפורט להלן, לאורנה גוברניק,  דוברת החברה:

א. פרופיל חברה, בעלים ומידע על מגוון הלקוחות בתקופת פעילותה,בקובץ PDF .

ב. מידע מפורט לגבי כל אחת מדרישות הסף המפורטות לעיל.

ג. אישורים ותצהירים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 (צרופה 1).

ד. במידה והמציע הינו תאגיד - אישור בדבר רישום תאגיד ( צרופה 2).


4 . את המידע המבוקש יש להעביר לדוברת החברה בדוא"ל - ornag@israports.co.il   בקובץ סגור בפורמט PDF או במסירה אישית בכתובת: חברת נמלי ישראל-פיתוח ונכסים בע"מ , 
     בית מעיא, דרך מנחם בגין 74, ת"א קומה 13 .

יש לוודא טלפונית הגעת הדוא"ל  בטלפון שמספרו  03-5657000..

5. את המידע יש להעביר עד ליום 7.12.2014 שעה 12:00 .

לאישורים ותצהירים לחץ כאן

לנוסח המודעה בשפה הערבית לחץ כאן