הודעה לציבור המעבדות בדבר כוונה לפרסם מכרז למתן שירותי מעבדה

 

1. בכוונת חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (להלן: חנ"י) לפרסם מכרז למתן שירותי מעבדה לביצוע בדיקות שונות עבור פרויקט נמל המפרץ ו/או נמל הדרום (פרויקטים נמליים) (להלן: "המכרז").

2. מטרת ההודעה הינה ליידע את המעבדות אשר ביכולתן לבצע בדיקות מסוג אלה על רשימת ההסמכות וההרשאות אשר עשויות להוות  תנאי סף, בין יתר תנאי הסף, במכרז שיפורסם ע"י חנ"י.

3. פירוט בדבר ההסמכות וההרשאות הנ"ל מופיע מטה  לפי תחומי המעבדה השונים, כמפורט:

3.1 תחום 1: אבן, קרקע, ייבוש והידוק, סלילה וריבוד.

3.2 תחום 2: בטונים.

3.3 תחום 3: מטלורגיה, בדיקות ריתוכים ואל הרס, קורוזיה.

4. מודעה זו אינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות כלשהי ואין היא בגדר מכרז ו/או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת 
    בין חנ"י או מי מהמעבדות.

5. אין במודעה זו כדי לחייב את חנ"י בכל עניין שהוא ואין בה בכדי לחייבה לפרסם מכרז בכלל ו/או מכרז הכולל את התנאים כמפורט במודעה  בפרט. 
   חנ"י לא תשא בכל הוצאה כספית בגין כל פעולה ו/או עניין הקשורים להודעה זו.

6. ניתן לפנות לשאלות ובירורים למר עופר כץ , בדוא"ל :  oferk@israports.co.il          או בטל.: 03-5657986.  


לרשימת ההסמכות וההרשאות לחצו כאן

לאישור להורדת רשימת ההסמכות וההרשאות לחצו כאן