נפתלי ברזילי - ממונה על תקציבים, חטיבת כספים וכלכלה

 
​נפתלי ברזילי שהתמנה ביולי 2013 ובמרץ 2015 לדירקטור מקרב העובדים בדירקטוריון חברת נמלי ישראל, מונה לקדנציה
נוספת באוקטובר 2018. 
ברזילי חבר בועדת כספים והשקעות ובועדת ארגון ותפעול של הדירקטוריון.
ברזילי (64), בעל וותק של 40 שנים בחברת נמלי ישראל ולפני כן ברשות הנמלים. משמש כממונה על תקציבים בחטיבת כספים וכלכלה 
ואחראי, בין היתר, על הכנת תקציבי הפיתוח של החברה, ניהולם ובקרה על ביצועם.
ברזילי בעל תואר BA מאוניברסיטת בר-אילן בכלכלה ומדעי המדינה, ותואר MA במשפטים, אף הוא מאוניברסיטת בר-אילן .
צילום: קובי פוקס