רמי קלינגר ר' יחידת איכות הסביבה ובטיחות בחנ"ירמי קלינגר מונה באוקטובר 2018  דירקטור מקרב העובדים בדירקטוריון חברת נמלי ישראל. הוא חבר בועדות הדירקטוריון-ארגון ותפעול, ו-פיתוח ונכסים.

קלינגר בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ותואר שני בתכנון אזורי ועירוני מאוניברסיטת תל-אביב, משמש כראש יחידת איכות הסביבה והבטיחות בחברת נמלי ישראל מיום הקמתה בשנת 2005 ,  לאחר שהיה ממונה על איכות הסביבה ברשות הנמלים והרכבות (1992-2005).

לפני כן ביצע תפקיד מתכנן סביבתי ביחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון, מתכנן עירוני  במנהל ההנדסה של עיריית תל אביב ומתכנן עירוני בפרויקט שיקום שכונות של הסוכנות היהודית.

קלינגר שימש כעמית מחקר באוניברסיטת תל-אביב ( 1984-1988 ).

.