רבקה לויפר - רכזת תחום רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים, שבמשרד האוצר

​​רבקה לויפר, רכזת תחום רווחה וביטוח לאומי באגף התקציבים, שבמשרד האוצר, מונתה במרס 2015 לדירקטורית מטעם משרד האוצר בדירקטוריון חברת נמלי ישראל.