תרצה אוטולנגי פלורנטין


תרצה אוטולנגי פלורנטין מונתה דח"צית בדירקטוריון חברת נמלי ישראל, ביולי 2018 .                                                                                                             

אוטולנגי-פלורנטין, מנהלת השקעות עצמאית ושמשה כשותפה-מנהלת של קרן ההשקעות IGI-Israel Growth Investors. 
בעבר נהלה את תיק ההשקעות הריאליות ב- Evergreen Partners,  ושמשה מנכ"ל  Evergreen Partners Partnership Fund
ומנכ"ל קרן הטכנולוגיות לשלום.

אוטולנגי פלורנטין מחזיקה בתואר ראשון  בכלכלה ובתואר שני  בכלכלת עסקים- אוניברסיטת תל אביב. היא בוגרת התכנית
לניהול מתקדם  TGMP של ביה"ס לעסקים, אוניברסיטת הארוורד, ארה"ב.