תרצה אוטולנגי פלורנטין דירקטורית חיצונית (דח"צ)


תרצה אוטולנגי פלורנטין מונתה דירקטורית חיצונית (דח"צית) בדירקטוריון חברת נמלי ישראל, ביולי 2018

היא משמשת יו"ר ועדת ביקורת ותגמול ויו"ר ועדת כספים והשקעות של דירקטוריון החברה וכן חברה בועדת מאזן.                                                                                                         

אוטולנגי-פלורנטין, מנהלת השקעות עצמאית ושמשה כשותפה-מנהלת של קרן ההשקעות IGI-Israel Growth Investors. 
בעבר נהלה את תיק ההשקעות הריאליות ב- Evergreen Partners,  ושמשה מנכ"ל  Evergreen Partners Partnership Fund
ומנכ"ל קרן הטכנולוגיות לשלום.

אוטולנגי פלורנטין מחזיקה בתואר ראשון  בכלכלה ובתואר שני  בכלכלת עסקים- אוניברסיטת תל אביב. היא בוגרת התכנית
לניהול מתקדם  TGMP של ביה"ס לעסקים, אוניברסיטת הארוורד, ארה"ב.