גם השנה מבצעת חברת נמלי ישראל פרויקט ייחודי להזנת חופים בחול ים באשדוד.במסגרת פעילות זו שהחלה היום תבוצע העברה של כ 120,000 מ"ק חול ים נקי מקרקעית הים מדרום מערב לנמל אשדוד, אל החופים שמצפון לנמל

גם השנה מבצעת חברת נמלי ישראל פרויקט ייחודי להזנת חופים בחול ים. במסגרת פעילות זו, שהחלה היום (יום ב' 22 באפריל), יועברו כ 120,000 מ"ק חול ים נקי מקרקעית הים, בתאי שטח שבין נמל אשדוד לבין אזור המרינה ובסמוך לכניסה לנמל אשדוד. החול יועבר ויוטל לאורך החופים באזור שמצפון לנמל אשדוד-  באזור החופי "פלמ"חים".

במסגרת מחויבותה לשמירה על הסביבה, מבצעת החברה את הזנת החופים, פרויקט המוגדר כפעילות מתקנת, שנועדה לתיקון השפעת הקמת מבנים ימיים, דוגמת רציפים ושוברי גלים שמוקמים במסגרת פיתוח הנמלים המרכזיים של ישראל, על ה"הסעה" הטבעית של החול הנילוטי (שמקורו בנילוס) לאורך החופים. עבודות התכנון והפיתוח בחברת נמלי ישראל , כוללות בשגרה, הערכה של ההשפעות הסביבתיות של כל פרויקט , ומחויבות סטטוטורית לפעולות מתקנות בתקופת ההקמה ולאורך חיי הפרויקט.   ההוראות כוללות ניטור תקופתי במטרה לעקוב אחר מגמת השתנות עומק קרקעית הים ותוואי קו החוף.  שיטת הזנת החופים, מיקום טעינת החול בים ואזורי פיזורו נקבעים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

השנה תבוצע העברת החול על ידי אוניית מחפר AMAZONE, של החברה ההולנדית Dutch Dredging , העומדת בסטנדרטים שקבע המשרד להגנת הסביבה. האוניה מטעינה את עצמה בחול ים באזור הצטברות חול נילוטי בקרקעית הים ולאחר מכן מפליגה צפונה ומפזרת את החול בקרבת החוף. האוניה טוענת את החול באמצעות ראש יניקה השואב את החול מקרקעית הים לבטן האוניה ומאוחסן בה, האוניה מפליגה עם החול אל אזורי ההטלה המיועדים ושם הוא מפוזר לאורך החוף באמצעות מתקן הזרקה בצורת קשת (Rainbow) בעומק מים רדוד ככל האפשר של לא יותר מ 5 מטר .

אוניות המחפר הפועלות בשירות החברה מצוידות בטכנולוגיה מתקדמת ובאמצעים כגון  Under keel overflow, שסתומים מסוג Green valve , מערכות ניטור מתקדמות ועוד, הממזערים את תופעת הרחפת החול בעת שאיבתו.

שלמה ברימן מנכ"ל החברה מציין "מאז הקמתה של חברת נמלי ישראל, בוצעו ומתבצעים מיזמים רבים ופעילויות מגוונות, שנועדו להבטיח כי הקמת התשתיות הלאומיות החיוניות למשק ולסחר הישראלי, תתבצענה תוך שמירה על  הסביבה ומזעור הפגיעה בסביבה הימית והחופית. שורת הפעולות שננקטו כוללות בין היתר הזנת חופים, הקמת מערכים למניעת זיהום ים בנמלי הים, ביצועם של תסקירי הגנה על הסביבה ועוד". ברימן ציין "שבשנת 2011 השקיעה החברה כ- 12 מיליון ₪ בהזנת חופים מצפון לנמלים באשדוד ובחיפה". 

אורלי מלכה, רונן צור תקשורת, 052-6226274