חברת נמלי ישראל:הסתיים בהצלחה תרגיל פתע מתגלגל לאירוע זיהום ים במרחב נמל חיפה

חברת נמלי ישראל תרגלה את המערך הייעודי המקצועי שהקימה שנועד לתת מענה מיידי לאירועים של זיהום בריכות הנמלים משמן ודלק.

הסתיים בהצלחה תרגיל פתע מתגלגל לאירוע זיהום ים במרחב נמל חיפה שקיימה חברת נמלי ישראל , בו תורגל המערך המקצועי לטיפול באירועי זיהום ים בשמן ודלק המופעל ע"י קבלן חיצוני, חברת מעגן. התרגיל החל במעגן הדייג "שביט" שם ניתן מענה לתרחיש של דליפת סולר ממשאית שתדלקה ספינת דייג ב- 30 טון סולר ולאחר מכן במסוף הכימיקלים הדרומי שמופעל ע"י "גדות" שם תורגל אירוע שפך מאניה שפרקה למסוף. התרגיל התבצע במקביל לתרגול טיפול באירוע חומ"ס בכלל שטחי המסוף ע"י צוות "גדות".

רמי קלינגר ראש יחידת איכות הסביבה בחברת נמלי ישראל, מסר כי תרגילי פתע מעין זה נועד לוודא שמערכי מניעת זיהום הים שהקימה החברה בנמלי חיפה ואשדוד אכן מתפקדים ביעילות ובמהירות וצוותי המשימה מיומנים וערוכים כהלכה לטפל באירועי זיהום ים . "בתרגיל הפתע תורגלו הצוותים בחסימת השפך ובשאיבתו מהים ונעשה שימוש בכלי שיט וציוד ייעודי שכלל ציוד חסימה ושאיבה לסילוק השמן מהמים , קלינגר ציין כי הגורמים העיקריים לזיהום ים משמן ודלק במרחב הנמלים הם דליפות מאניות , תקלה בשינוע דלקים או תאונות.

"המערך שהקמנו בעל מיומנויות לתת טיפול מיידי למגוון הסיכונים האופייניים לנמל מסחרי פעיל ותוסס במגמה להכיל את האירוע במהירות וביעילות, למנוע נזקים סביבתיים ונזק לתשתיות ולאפשר לנמל לחזור לפעילות שגרתית בתוך זמן קצר.

חברת "מעגן" שזכתה  במכרז של חברת נמלי ישראל להפעלת מערך שירותי טיפול באירועי זיהום ים, הציגה מיומנות בטיפול באירועי זיהום ים משמן ודלק לצד מהירות תגובה שכללה ריכוז צוותים שהוזעקו מאתרים אחרים  לאירוע " ציין קלינגר.

כזכור, בדצמבר 2007 הקימה חברת נמלי ישראל מערך ייעודי מקצועי , המתבסס על חברות קבלניות מתמחות, שנועד לתת מענה מיידי לאירועים של זיהום בריכות הנמלים משמן ודלק, להחזיר את הנמל לפעילות במהירות ולמנוע את התפשטות הזיהום, מחוץ לבריכות הנמל במטרה למנוע פגיעה בסביבה הימית, החופית . מערך זה הוכיח את יעילותו באירוע  זיהום ים ממזוט, בבריכת נמל חיפה, זיהום שנגרם ע"י האניה MSC PERLE בסוף שנת 2010.

אורלי מלכה, רונן צור תקשורת, 052-6226274
צלם: רמי קלינגר, חברת נמלי ישראל