המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה לאשר את התוכניות הסטאטוטוריות המפורטות של חברת נמלי ישראל להקמת "נמל הדרום" באשדוד ו"נמל המפרץ" בחיפה

שר התחבורה הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות חה"כ ישראל כ"ץ: "הנמלים החדשים יאפשרו את הגעתן של אניות הענק לישראל, להרחבת מעגל התעסוקה ולמינוף כלכלי אדיר לצפון המדינה ולאזור הדרום. כמו כן, הקמת הנמלים החדשים תגדיל  את קיבולת נמלי הים של ישראל ותיתן  מענה לגידול הצפוי בסחר החוץ של ישראל בשנים הקרובות".

מנכ"ל חברת נמלי ישראל שלמה ברימן: "בהחלטתה הכירה המועצה הארצית בחשיבות הלאומית של המיזמים למשק ולפעילות סחר החוץ של ישראל"

המועצה הארצית לתכנון ובניה אישרה את התוכניות הסטטוטורית המפורטות של חברת נמלי ישראל להקמת מסופי מכולות חדשים, "נמל הדרום", באשדוד (תמ"א /13/ב /2 1 א') ו"נמל המפרץ" בחיפה (תמ"א 13/ב/1/1) המועצה הארצית החליטה כי בחודש הקרוב ידווח לה ע"י משרד הביטחון וחברת נמלי ישראל על קידום ההסכמות ביניהם בעניין תיאומים הקשורים לנמל הדרום לאחר בנייתו. התוכניות תועברנה לאישור הממשלה לאחר מכן.

שר התחבורה הבטיחות בדרכים והתשתיות הלאומיות חה"כ ישראל כ"ץ בירך על החלטת המועצה וציין כי "הנמלים החדשים יאפשרו את הגעתן של אניות הענק לכאן, להרחבת מעגל התעסוקה ולמינוף כלכלי אדיר לצפון המדינה ולאזור הדרום ולערי הנמל חיפה ואשדוד. כמו כן, הקמת הנמלים החדשים תגדיל  את קיבולת נמלי הים של ישראל בכמליון וחצי מכולות (TEU ) בשנה ותיתן מענה לגידול הצפוי בסחר החוץ של ישראל בשנים הקרובות".

מנכ"ל חברת נמלי ישראל שלמה ברימן בירך אף הוא על ההחלטה. לדבריו, "חברי המועצה הארצית לתכנון ובנייה מכירים בחשיבות הלאומית של מיזמים אלה לצמיחתו של המשק הישראלי ולשיפור פעילות סחר החוץ של ישראל. המועצה הארצית לתכנון ובניה ומינהל התכנון, מלווים את שני הפרויקטים, משנת 2008 בהליכים מורכבים, מקצועיים ושקופים. לאורך כל התהליך, וגם בהחלטה היום,  גלומה ההבנה כי המשך פיתוח הנמלים חיוני למשק הישראלי".

החלטת המועצה הארצית לתכנון ובניה  היא אבן דרך מרכזית בתהליך התכנון, הבקרה  והתאום בתהליך סטטוטורי מורכב שהחל ב 2008. בהליך השתתפו כל משרדי הממשלה הרלוונטיים ורספ"ן  וכל תוכנית נדונה בכל הועדות הנדרשות: ועדות העורכים, הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע), הועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחו"ף), ועדות מקומיות, בועדות המחוזיות לתכנון ולבניה וכמובן במועצה הארצית לתכנון ולבניה. 

בחברת נמלי ישראל מציינים כי תוכניות אלה ייחודיות,  בין היתר, בשל איחוד תשתיות ככל הניתן (תחנות כח  חופיות ונמלים) ובהישענות על חופי ים מופרים (חופים בהם נעשו עבודות פיתוח למטרת תשתיות)  תוך השפעה  מינימלית על חופי ים טבעיים. ההליך הסטטוטורי כלל, בנוסף להכנת התוכניות הסטטוטוריות גם תסקירי השפעה על הסביבה, על פי הדין. התסקירים הוכנו על פי הנחיות  המשרד להגנת הסביבה ואושרו ע"י המועצה הארצית לתכנון ולבניה.  במסגרת תוכנית  "נמל המפרץ" בוצע תסקיר רחב היקף שטרם נעשה כמותו בישראל. תוצאות התסקיר והניטורים הסביבתיים המורכבים שיידרשו במהלך עבודות ההקמה ואחריהן, מבטיחים צמצום ההשפעה  על  המערכת האקולוגית במפרץ ועל איכות המים בו. לנושא חפירת החול במפרץ (תסקיר מקורות החול), מוקדשת תוכנית נפרדת הממוקדת בצמצום ההשפעות הנ"ל והיא תקודם בהמשך ורק לאחר אישורה ניתן יהיה להוציא לביצוע את התוכנית .

נספח מידע אודות הפרויקטים:

"נמל המפרץ"

מסוף המכולות : 900 דונם

הארכת שובר הגלים הראשי הקיים: 882 מטר

הקמת שובר גלים משני: 2100 מטר

אורך רציף ראשי: 1,100 מטר

עומק מים ברציף ראשי: 17.3 מטר

אורך מזח  הדלק החדיש: 480 מטר

רכבת מטענים במסוף:  3 מסילות באורך כולל של 2,100 מטר.

מתוכנן לקיבולת מרבית: כ-  1.5  מיליון TEU בשנה.

"נמל הדרום"

מסוף המכולות:  770 דונם

הארכת שובר הגלים הראשי הקיים: כ 600 מטר

הקמת שובר גלים משני:  1500 מטר.

אורך רציף ראשי:  1050 מטר

עומק מים רציף ראשי: 17.3 מטר

רכבת מטענים במסוף: 3 מסילות באורך כולל של 2,100 מטר.

מתוכנן לקיבולת מרבית:  כ 1.5  מיליון TEU בשנה.

למידע נוסף: אורלי מלכה,רונן צור תקשורת 052-6226274