2014

  
  
  
30/10/2014zochabehakamatnamalHAMIFRATZחברת נמלי ישראל: קבוצת אשטרום- שפיר הנדסה מישראל זכתה במכרז הבינלאומי להקמת נמל המפרץ בחיפה לאחר שהצעתה קיבלה את הציון הסופי הגבוה ביותר במכרז להקמת נמל המפרץ עלות העבודות להקמת נמל המפרץ כ- 3.98 מיליארד ש"ח
28/10/2014namalHADAROMyotzeladerechנמל הדרום יוצא לדרך במעמד רה"מ, שר התחבורה, שר האוצר, ראש עיריית אשדוד יו"ר ומנכ"ל חברת נמלי ישראל הונחה היום אבן פינה להקמת נמל הדרום באשדוד
23/09/2014PROYECTBAMALHADAROMYOTZELADERECHפרויקט נמל הדרום יוצא לדרך:במעמד רה"מ, שר התחבורה, שר האוצר, ראש עיריית אשדוד ושגרירת סין בישראל נחתם היום החוזה בין חברת נמלי ישראל לקבלן הזוכה PMEC של צ'יינה הארבור להקמת "נמל הדרום" באשדוד
30/07/2014michrazlemidlegarinimחברת נמלי ישראל: פורסם מכרז בינלאומי לרכש מדלה חדיש לגרעינים (CSU) לממגורות בחיפה
30/07/2014vmichrazlehafalathanemalimmitkademהמכרז להפעלת הנמלים החדשים מתקדם - 4 חברות הפעלה בינלאומיות, בהן מהשורה הראשונה בעולם הוזמנו להגיש הצעות
15/07/2014shloshamitchamimlogistiimשלושה מתחמים לוגיסטיים בסמוך לנמלי חיפה ואשדוד מוצעים לשיווק ע"י חברת נמלי ישראל: מתחם בצת בחיפה ומתחמי אחסנה במסוף הפחם באשדוד ובעורף הדרומי של נמל אשדוד
24/06/2014PanMediterraneanEngineeringofCHINAHARBOURwonthetenderforHADAROMPORTחברת נמלי ישראל: חברת Pan Mediterranean Engineering של צ'יינה הארבור זכתה במכרז להקמת נמל הדרום באשדוד
15/05/2014histayemshalav1beshikumratzifmecholotmizrahiHAIFAחברת נמלי ישראל:הסתיים השלב הראשון בפרויקט לשיקום רציף המכולות המזרחי בנמל חיפה.היקף עבודות שיקום הרציף המלא מוערכות בכ 40 מיליון ₪
10/04/20144CHAVAROTHAFALAHIGISHUMUAMADUTחברת נמלי ישראל: ארבע חברות הפעלה בינלאומיות -בהן מהשורה הראשונה בעולם בתחום- הגישו מועמדותן לשלב המיון המוקדם המחודש (PQ) במכרז לבחירת מפעילים בינלאומיים לנמלים החדשים
10/04/2014חברת נמלי ישראל מאחלת לכם חג שמח!! משרדינו יהיו סגורים במהלך חומ פסח- נשוב לעבודה ב- 220414חברת נמלי ישראל מאחלת לכם חג שמח!! משרדינו יהיו סגורים במהלך חו"מ פסח. נשוב לעבודה ב- 22/04/14
02/04/2014LAILATOVMITRACHEV020414הודעה חשובה ליצואנים וליבואנים: החל מתאריך 3.4.2014 - מיזם לילה טוב מתרחב יצואנים ויבואנים שמשנעים בלילה - מרוויחים יותר!
13/03/2014shivukmachsabimbeorefASHDODחברת נמלי ישראל פרסמה מכרז לשיווק מחסנים ושטחי אחסנה מפותחים בעורף הדרומי של נמל אשדוד
19/02/2014ATIDIMLETASHTYOTTACHBURAנפתחת ההרשמה לתכנית "עתידים צוערים לניהול תשתיות התחבורה"
17/02/2014hamichrazhabeinleumioleshalavחברת נמלי ישראל: המכרז הבינלאומי להקמת הנמלים החדשים עולה שלב - 3 קבוצות בינלאומיות וישראליות ניגשו לשלב ההצעה הטכנית. בקבוצות חברות מובילות מישראל, אירופה, סין . בראש הקבוצות עומדות 5 חברות שעברו את שלב המיון המוקדם ( PQ)
10/02/2014PARKNIMLEYSHIVUKMIDRASHIMNOSAFIMחברת נמלי ישראל משווקת מגרשים נוספים בפארק נמלי ישראל-פארק התעשייה והלוגיסטיקה החדש באשדוד
06/01/2014HISTAYEMTAJALICHSTATUTORYLEHAKAMATHANEMALIMהסתיים התהליך הסטטוטורי להקמת הנמלים החדשים. ועדת השרים אישרה את תכניות המתאר הארציות להקמת הנמלים החדשים - נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד

ארכיון: