בקרוב - חידוש אישור כניסה תקופתי למובילים לנמלי ישראל באופן מקוון

בשורה טובה למובילים – בקרוב ניתן יהיה לבצע את חידוש אישור הכניסה התקופתי לנמלי ישראל באינטרנט באמצעות מערכת קהילת הים (תס"ק-ים).

עד כה, נדרשו חברות ההובלה לחדש מדי שנה את רישיונות הכניסה לנמלים, לנהגים ולכלי הרכב (המשאיות) באמצעות הגשת רשימות, וכן התייצבות במדור רישוי בנמל. כעת תתאפשר בקשת החידוש והרישום לכלל הנמלים בצורה מרוכזת ובאופן מקוון באמצעות מערכת קהילת הים (תס"ק-ים).

המערכת מאפשרת גם הוספת נהגים חדשים במהלך השנה.
יישום  זה לניהול רישיונות הכניסה של נהגים ומשאיות לנמלי ישראל פותח ע"י מנהלת מערכת קהילת הים, בחברת נמלי ישראל בשת"פ עם חברות הנמל.

באמצעות המערכת תהליך הרישוי מבוצע בנמל אחד בלבד והמידע מועבר לכל הנמלים ובכך נחסך מבעל הרישיון לבצע הרשמה בכל נמל.

חידוש אישורי הכניסה במערכת יפעל כך שבעת כניסת חברת ההובלה למערכת שירותים מקוונים של תס"ק-ים יוצגו בפניה כל הנהגים/משאיות/נגררים עבורם קיימת הרשאה בתוקף בשנה הנוכחית וע"י  סימון הנהג/רכב אותו היא מבקשת לחדש, תשלח הבקשה לחברת הנמל להמשך טיפול.

הגשת בקשת החידוש  באמצעות מערכת המידע צפויה להתחיל בנובמבר 2015 .