חברת נמלי ישראל וחברת נמל חיפה : הושלמו המכרזים להקמת מתחם שער מטענים חדש לנמל חיפה ולמערך הטכנולוגיות בשער

חברת אחים בן רחמים (צפון) זכתה במכרז שפרסמה חנ"י להקמת מתחם שער המטענים החדש לנמל בהיקף של כ-58 מיליון ₪.

חברת Camco זכתה במכרז חברת נמל חיפה עבור מערך הטכנולוגיות לשער החדש בהיקף של כ-16 מיליון ₪.

חברת נמלי ישראל וחברת נמל חיפה הודיעו היום על הזוכים במכרזי ההקמה והטכנולוגיה של מתחם השער החדש לנמל חיפה - חברת אחים בן רחמים (צפון) זכתה במכרז של חברת נמלי ישראל להקמת מתחם השער החדש למטענים לנמל חיפה . היקף העבודות במכרז כ- 58 מיליון ₪. חברת Camco זכתה במכרז של חברת נמל חיפה להקמת מערך הטכנולוגיות בשער המשוכלל בהיקף  של כ- 16 מיליון ש"ח.

השער החדש והמודרני יוקם כקומפלקס משוכלל, במבנה ספירלי ייחודי, על שטח של כ- 100 דונם ויכלול כ- 17 נתיבי יציאה וכניסה וכן מתחם טכנולוגי הכולל 9 נתיבים טכנולוגיים מתקדמים. 
אפיון השער, הצרכים והדרישות נעשה במשותף ע"י חברת נמלי ישראל וחברת נמל חיפה.  עבודות ההנדסה האזרחית נשוא מכרז ההקמה כוללות, בין היתר, עבודות תשתית ואספלט, פיתוח שטח, הקמת מבנים, קונסטרוקציות פלדה, גידור ושערים, וכן תשתיות חשמל תאורה ותקשורת, מערכות אספקת מים וכיבוי אש ועוד. במסגרת הפרויקט יבוצעו גם עבודות לשדרוג רחוב וילבוש המוביל אל השער. 

בתחום הטכנולוגיה - במתחם השער ישולבו מערכות טכנולוגיות המתקדמות מסוגן בעולם שיאפשרו זיהוי אוטומטי של המשאיות, הנהגים והמטענים וכן מתקנים מתקדמים לבידוק בטחוני ולזיהוי חומרים רדיו-אקטיביים. השער המודרני יקושר למערכת הממוחשבת לניהול מסופי מכולות (TOS) המופעלת בנמל חיפה ולמערכת קהילת הים המבוססת על מסרים אלקטרוניים (תס"ק ים).

שלמה ברימןמנכ"ל חברת נמלי ישראל: "מדובר בפרויקט חיוני ועתיר השקעה, שהינו חלק מתוכנית כוללת של החברה לשכלול שערי הכניסה והיציאה של נמלי הים במטרה לאפשר הנעה מהירה של מערך ההובלה היבשתית אל נמלי הים ומהם, לקצר את זמני שהיית המובילים בנמל ולייעל את השרשרת הלוגיסטית". 

מנדי זלצמן, מנכ"ל חברת נמל חיפה: "שער המטענים החדש יהיה המתקדם מסוגו בעולם, פסגת הטכנולוגיה. חברת Camco, שזכתה היא ללא צל של ספק, החברה הטובה בעולם להקמת מערכות ניהול לשערים אוטומטים בטרמינלים ימיים ומאחוריה התקנות של שערים אוטומטיים ב-40 נמלים ולמעלה מ-300 מסלולי שערים, כולל בנמלים ובטרמינלים המתקדמים בעולם. 
מלבד האיכות, המכרז המוצלח שהסתיים אפשר גם חיסכון של עשרות מיליוני שקלים בעלות החלק הטכנולוגי בפרויקט. מדובר בבשורה של ממש לנמל חיפה וללקוחותינו. אנו מודים לחברת נמלי ישראל על שיתוף הפעולה והאמון".

באוקטובר 2012 , כשלב מקדים להקמת שער המטענים, סיימה חברת נמלי ישראל את הקמתו של שער חדש לכניסת כלי רכב פרטיים לנמל חיפה בהשקעה  של  כ-6 מיליון ₪. השער החדש לכלי רכב פרטיים ממוקם דרומית לשער 1 והוא משתרע על שטח של כ- 6 דונם, וכולל 3 נתיבים - נתיב כניסה, נתיב יציאה ונתיב משולב.

למידע נוסף : איל טל, צור תקשורת: 054-2487497 .
זוהר רום, דובר נמל חיפה zohar.rom@haifaport.co.il   052-5667915 

קרדיט: לויטון & שומני ארכיטקטים