חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז לשימוש ולניהול קריית המשרדים הצמודה לשער נמל אשדוד

חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן הרשאה לשימוש ולניהול קריית המשרדים הממוקמת בצמוד לשער נמל אשדוד. ניהול קריית המשרדים כולל השכרות משנה, תפעול ותחזוקה. 
בקריית המשרדים שני מבנים בשטח כולל של כ- 8,600 מ"ר. במבנים, 5 קומות כל אחד, משרדים להשכרה בגדלים שונים. למבני המשרדים צמוד מגרש חניה לכ-300 מכוניות. 
דמי ההרשאה השנתיים המינימליים שנקבעו במכרז- 1.750 מיליון ₪ בתוספת מע"מ.

קריית המשרדים ממוקמת אסטרטגית בצמוד לשער הראשי של נמל אשדוד ועל כביש 41 , ציר התנועה הראשי מכביש 4 בואכה אשדוד והנמל. בקרבתה ממוקם מתחם המכס ומסוף רכבת למטענים. אזור העורף הצפוני של נמל אשדוד מצוי בתנופת פיתוח עם הקמת פארק נמלי ישראל לתעשייה ולוגיסטיקה והקמתו של נמל הדרום העתידי.

קריית המשרדים מיועדת בעיקר לחברות ולעסקים הקשורים בסחר הימי, בפעילות נמלית ולוגיסטית דוגמת חברות ספנות,עמילי מכס, משלחים, חברות תובלה ואחרים הנהנים מהקרבה למשרדי חברת נמל אשדוד וכן למשרדי ממשלה וגופים אחרים הקשורים לפעילות זו.

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז -  19.1.17.