חברת נמלי ישראל: החלה הרכבת המדלה המכני החדיש המיועד לרציף הממגורות בחיפה

​(5.4.17) הגיע ארצה המדלה המכני החדש לפריקת הגרעינים ברציף ממגורות חיפה. מדובר במדלה חדיש מתוצרת חברת Siwertell משבדיה שנרכש בעלות של כ- 26 מיליון ₪.

המדלה המכני החדש מאפשר תפוקה מירבית של 1,200 טון לשעה, והוא מצויד במערכות לשמירה על הסביבה מפני אבק ורעש. מדלה זה יחליף מדלה מכני שפועל ברציף הממגורה כ-28 שנה.
הרכבתו של המדלה החלה בימים אלו, החברה תפעל למזעור שיבושים בפעילות השוטפת של הרציף.

כזכור, לפני כשלש שנים השלימה חברת נמלי ישראל את החלפתם של שני מדלים ישנים (משנות ה- 70) בשני מדלים פניאומאטיים מודרניים בעלי הספק פריקה מרבי של 600 טון לשעה כל אחד.
מהחברה נמסר כי רכש המדלה הוא חלק ממהלך עתיר השקעה שמבצעת החברה לשכלול ולחידוש מערך הפריקה בממגורות "דגון" במטרה להבטיח את יכולת הפריקה ברציף, ואת ייעול הליכי הפריקה למתן רמת שירות גבוהה. החברה מתכננת לבצע בהמשך שדרוג של מערכות נוספות בממגורות בכלל זה במערך מסירת הגרעינים ללקוחות, במערכי השינוע הפנימיים ובתחומי המחשוב והבקרה.

המדלה המכני החדש מאפשר תפוקה מירבית של 1,200 טון לשעה, והוא מצויד במערכות לשמירה על הסביבה מפני אבק ורעש. מדלה זה יחליף מדלה מכני שפועל ברציף הממגורה כ-28 שנה.
הרכבתו של המדלה החלה בימים אלו, החברה תפעל למזעור שיבושים בפעילות השוטפת של הרציף.

כזכור, לפני כשלש שנים השלימה חברת נמלי ישראל את החלפתם של שני מדלים ישנים (משנות ה- 70) בשני מדלים פניאומאטיים מודרניים בעלי הספק פריקה מרבי של 600 טון לשעה כל אחד.

מהחברה נמסר כי רכש המדלה הוא חלק ממהלך עתיר השקעה שמבצעת החברה לשכלול ולחידוש מערך הפריקה בממגורות "דגון" במטרה להבטיח את יכולת הפריקה ברציף, ואת ייעול הליכי הפריקה למתן רמת שירות גבוהה. החברה מתכננת לבצע בהמשך שדרוג של מערכות נוספות בממגורות בכלל זה במערך מסירת הגרעינים ללקוחות, במערכי השינוע הפנימיים ובתחומי המחשוב והבקרה.