חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן הרשאה לשימוש במבנה לתעשייה/לוגיסטיקה בעל שטח לאחסנה פתוחה, בעורף נמל חיפה

חברת נמלי ישראל פרסמה בימים אלו מכרז למתן הרשאה לשימוש במבנה תעשייה ו/או לוגיסטיקה בעל שטח (חצר) לאחסנה פתוחה, בעורף נמל  חיפה. ההרשאה היא לתקופה של 10 שנים עם  אופציה להארכה בעוד  5 שנים נוספות לפי החלטת החברה.
השטח ממוקם במיקום אסטרטגי בחוף שמן,  ברחוב יוליוס סימון בסמוך לכביש 22 ומחלף גשר פז.  הנכס הנו בגודל של כ- 20,500 מ"ר ועליו שטח בנוי של כ- 6,750 מ"ר של מבנה תעשייה לוגיסטי, מבנים יבילים המשמשים כמשרדים, חדרי אוכל ושירותים וסככות בשטח כ- 740 מ"ר.
כמו כן קיים  שטח נוסף לא מפותח של כ- 5.5 דונם הצמודים לגדר הנכס אשר ישמש לפיתוח למטרות אחסנה ו/או שימושים נמליים אחרים.
במכרז נקבעו דמי הרשאה שנתיים מינימאליים בסכום של 110 ₪ למ"ר לשנה  בתוספת מע"מ לשטח העיקרי, וסכום דמי הרשאה שנתיים מינמאליים של  40 ₪ למ"ר לשנה בתוספת מע"מ עבור השטח הנוסף.

מחברת נמלי ישראל נמסר כי מיקומו של הנכס בקרבת הנמל , גודלו  והאפשרות למחסן ולאחסנה פתוחה מהווה יתרון עצום לשימושים רבים.

המועד האחרון להגשת הצעות:14.9.17.

למודעת המכרז