חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז בנושא הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במחסנים ובשטח אחסנה פתוחה - בעורף נמל אשדוד

חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז בנושא הזמנה לקבלת הצעות למתן הרשאה לשימוש במחסנים ובשטח אחסנה פתוחה - בעורף נמל אשדוד.

מועד אחרון להגשת הצעות  07.03.2017  בשעה 12:00.

למודעת המכרז