חדש בתס"ק - ים, מערכת קהילת הים של ישראל - מודול לאירכוב ואיתור טפסי MSDS

מנהלת תס"ק-ים, מערכת קהילת הים של ישראל, השיקה מודול לארכוב ואיתור מהיר של טפסי  MSDS  (Material Safety Data Sheets)  , המאפשר נגישות מהירה ואיתור של הטפסים הרלוונטיים במצבי חירום. טפסי MSDS מספקים מידע רב על תכולת החומר המסוכן שבמכולה , הרכבו, ואופן הטיפול בו במקרה של דליפה, שריפה וכדומה.

כך לדוגמא במקרה של דליפת מכולת חומ"ס בדרכה לנמל, או בנמל עצמו, יאפשר המודול לכל המעורבים בתהליך, לאתר במהירות את הטופס המתאים לאותה מכולה, ולטפל בה בצורה המיטבית ע"פ ההנחיות המפורטות בו,  הטיפול המהיר והמדויק ימזער את הסיכון לחיי אדם ופגיעה  סביבה.

פרויקט זה הוא שלב המשכי לפרויקט דיווח הצהרות למכולות חומרים מסוכנים (חומ"ס). המודול מאפשר ליצואן להעלות למערכת את טופסי ה- MSDS  הקיימים אצלו, ולחבר ביניהם לבין כל הצהרת חומ"ס שהוא מדווח. באופן זה ניתנת היכולת לכל השותפים העסקיים של אותה הצהרה כגון: סוכני המכס וסוכני האנייה ובנוסף הנמלים, והמשרד להגנת הסביבה להיכנס למערכת ולאתר את טופס ה- MSDS המתאים לפי פרמטרים שונים: מספר או שם יצואן, מספר מכולה, שם אנייה וכו'.

רקע: טופס ה- MSDS  בנוי מ- 16 סעיפים המספקים פירוט רב על תכולת החומר המסוכן והרכבו, וכן על אופן הטיפול בו במקרה של דליפה, שריפה וכו'. לפי תקנות הבטיחות בעבודה -גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוג וסימון של אריזות, התש"ס-2000, נדרש מפיק החומר להעביר טופס MSDS  לכל מי שהחומר מועבר דרכו במידה "והחומר המסוכן העלול להשפיע על בריאותו או בטיחותו של העוסק בו, או על איכות הסביבה".

מערכת קהילת הים בישראל (תס"ק-ים) מנוהלת מפותחת וממומנת ע"י חברת נמלי ישראל תחת ועדת היגוי בראשות משרדי האוצר והתחבורה (המכס ורספ"ן). מדובר בתשתית ניהולית וטכנולוגית המאפשרת תהליכי סחר דיגיטלים מתקדמים בין כל הגופים והחברות הפועלים בקהילת הסחר הימי בישראל. השימוש במערכת הינו ללא עלות למשתמשים. בחברת נמלי ישראל מציינים שכ- 1,000 חברות וגופים שבהם כ-  5,000 משתמשים נהנים משירותי המערכת.

לפרטים: נגה בן שושן  0546104499