מיזם משותף של חברות לוגיסטיקר ושותפות אחסנה אשדוד זכה במכרז להפעלת הממגורה בעורף נמל אשדוד


חברת נמלי  ישראל הודיעה על זכייתם של החברות לוגיסטיקר ושותפות אחסנה אשדוד במכרז לניהול, הפעלה ותחזוקה של  ממגורת התבואות בעורף נמל אשדוד,
לתקופה של 6 שנים עם אפשרות הארכה ל- 4 שנים נוספות.
שטח הממגורה משתרע על פני כ-  28 דונם שעיקרו כ-24 דונם מבני הממגורה ומתחם המתנה למשאיות של כ-4 דונם.
התחרות בהליך המכרזי היתה על גובה התשלום לכל טון של תבואות שיתקבל בממגורה, אותו תשלם חנ"י לזוכה במכרז בגין פעילותו.


מכרז זה יאפשר כניסת מפעיל חדש לתחום  ואת פתיחת תחום הממגורות הנמליות לתחרות. המהלך אמור להיתמך בנוסף גם בהקמת מסוע גרעינים חדיש
מרציף בנמל אשדוד לממגורה, שיאפשר את הגדלת כמות התבואות שתשונע לממגורה מנמל אשדוד ואת ייעול הליך הפריקה והקבלה.

לפרטים: נגה בן שושן 0546104499  

 

​צלם : קרונוס צילומי אוויר