חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שירות לטיפול באירועי זיהום ים משמן בנמל חיפה


‏23 אפריל  2018 :  
חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שירות לטיפול באירועי זיהום ים משמן בנמל חיפה. במסגרת תנאי המכרז נקבע, בין היתר, כי על נותן השירות להיות בעל ניסיון מוכח לטיפול באירועי זיהום ים משמן או דלק בחמש השנים החולפות. ההתקשרות הנה לתקופה של שלוש שנים עם אפשרות הארכה בשנתיים.

לחברת נמלי ישראל מערך מקצועי לטיפול בזיהומי ים בנמל אשדוד ובנמל חיפה, המתבסס על חברות קבלניות מתמחות הנותנות מענה בעת אירועים של זיהום ים, והחזרת הנמל לפעילות במהירות.

מחברת נמלי ישראל נמסר כי מערכי מניעת זיהום ים שהקימה החברה ערוכים לטיפול באירועי זיהום ים. החברה עובדת בשיתוף פעולה עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להג"ס ועם חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד וכן יתר המסופים הימיים בתחומי הנמלים הללו.

לפרטים: נגה בן שושן דוברת  0546104499