חברת נמלי ישראל: הסתיימו העבודות לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד 10.04.2018  :  חברת נמלי ישראל הודיעה היום על סיום הפרויקט לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד.

העבודות לשיקום רציף 5 התבצעו בעלות כוללת של כ- -50 מיליון ₪, בשטח כולל של כ- 23,000 מ"ר ולאורך קורת חזית הים באורך כולל של - 480 מטר.
העבודות כללו שיקום קורות והחלפת פסי עגורן, שיקום, עיבוי והעמקה של קורת חזית הים, הגנה קטודית על שגומי וכלונסאות הפלדה, הנחת מוטות עיגון חדשים, שיקום
מיסעת אספלט ובטון ובניית מערכת ניקוז, אספקה והתקנת אביזרי רציף, הנחת קו אספקת מים חדש, תיקון כלונסאות ועיבוי קורות בטון בתחתית הרציף, ועבודות נלוות
נוספות.

הפרויקט בוצע בשלבים כדי לאפשר לחברת נמל אשדוד המשך תפעול שוטף של רציף תפזורת חיוני זה למען לקוחותיה. בתחילה שוקם מקטע ראשון של  הרציף באורך
כולל של כ - 220 מטר, ונמסר לחברת נמל אשדוד, מיד לאחר מכן החלו העבודות לשדרוג המקטע השני של הרציף באורך של כ – 280 מטר שהסתיימו  במועד.

במקביל נמשכות העבודות לשיקום רציף 4 הישן הצפויות להסתיים בחודשים הקרובים.  


לפרטים:
נגה בן שושן, דוברת:  0546104499