לראשונה בחברות ממשלתיות: חברת נמלי ישראל השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי בגיוס ניירות ערך מסחריים בהיקף 400 מיליון ₪

חברת נמלי ישראל (חנ"י), המקימה את נמל הדרום ונמל המפרץ ואשר דורגה AAA  על ידי מעלות  S&P  השלימה בהצלחה רבה אתמול (20.2.2019) את שלב הגיוס המוסדי, בקשר עם הנפקה אפשרית של ניירות הערך מסחריים (אשר יונפקו בדירוג המירבי האפשרי - 'ilA-1+' ) בהיקף של  400 מיליון ₪.

המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות נערך למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור המרווח  מעל ריבית בנק ישראל. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות  בכ- 615 מיליון ₪ ע.נ.. לאור הביקושים שהתקבלו במכרז, ובכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג P&S מעלות ביחס להגדלת היקף הגיוס לסך כולל של 400 מיליון ש"ח ע.נ., בכוונת החברה לקבל התחייבות מוקדמת בהיקף כספי של 400 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית אשר ישקף תוספת מרווח ריבית מעל ריבית בנק ישראל שלא יעלה על 0.28%.

מדובר בחברה הממשלתית היחידה עד כה שתגייס ניירות ערך מסחריים ובהצלחה רבה, כאשר הביקושים עולים על ההיצע ובמרווח של 0.28%  מעל ריבית בנק ישראל. המרווח  מהנמוכים ביותר שניתנו לנע"מים  בבורסה.  

שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל: "הביקוש הרב לניירות ערך מסחריים של חברת נמלי ישראל ובריבית מהנמוכים שידעה הבורסה מהווים  הבעת אמון של המשקיעים והשוק בחברת נמלי ישראל, אשר תמשיך לבנות את הנמלים החדשים ולהסתייע בשוק ההון על מנת לסיים את המשימה". 

הנפקת הנע"מ הובלה בחברת נמלי ישראל על ידי סמנכ"ל הכספים, טיקו גדות יחד עם היועצת המשפטית עו"ד יעל מיטס. ההנפקה התבצעה על ידי דיסקונט חיתום בשיתוף אוריון חיתום והנפקות.