בימים אילו מסתיים פרויקט להוספת מזחים צפים במעגנת שביט.

מעגנת שביט השוכנת בשפך נחל הקישון מנוהלת ע"י חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ, משמשת כמעגנה העיקרית לכלי שייט קטנים בצפון הארץ ובכלל זה משמשת כנמל הבית ללמעלה מ 365 כ"ש קטנים.

לאור הביקוש הרב למקומות עגינה בכלל ובצפון הארץ בפרט, יזמה החברה הוספתם של כ 50 מקומות עגינה נוספים בשלושה מזחים צפים חדשים וכן האריכה את שני המזחים הצפים הקיימים.

הפרויקט כלל החדרת כלונסאות, הצבת מערכות עגינה לקשירת כלי שייט, הצבת המזחים והתשתיות הנלוות לרבות אספקת חשמל, מים, כיבוי אש, תאורה וכדומה.

בנוסף, השלימה החברה במהלך הפרויקט הצבת מערכת קשירה לרציף הדייגים, שיקום מערכות עגינה באזורים נוספים במעגנה, חיבור מערכת התאורה למתח חלופי בעת הפסקת חשמל ואפשרות לניתוק המתח במהירות בעת אירוע שריפה על כלי שייט.

פרויקט זה הנו חלק מתכנית עבודה רב שנתית שהחלה עם העברת המעגנה לידי החברה בשנת 2006 במהלכם שוקמו ונוספו תשתיות במעגנה במטרה להעמידה בסטנדרט הנדרש בהיבטים השונים לרבות בהיבט הביטחוני, הבטיחותי, השירותי ועוד.

פיתוח המעגנה הימית, בד בבד עם שיקום המבנים שהחל זה מכבר בצד היבשתי ועמידת המעגנה בתנאים לקבלת רישיון עסק בשנת 2017 לראשונה מאז הקמתה, מהווים נדבך קטן מפעילותה של החברה לפיתוח נמלי ישראל בכלל והקמת נמל המפרץ בפרט.

יניב מס מנהל מעגנת שביט אמר כי הוא שמח על כך  שפרויקט המזחים הצפים יצא אל הפועל ומפחית את מצוקת העגינה בצפון הארץ וכי חברת נמלי ישראל תמשיך בתנופת הפיתוח במעגנה הן התחום התשתיות והן בתחום השירות.  

מחברת נמלי ישראל נמסר כי בניית המזחים הצפים במעגנת "שביט" מאפשר לצד תוספת מקומות עגינה גם  הנגשת  חלק מהרציפים החדשים לבעלי מוגבלויות.