בשורה חשובה ליצואנים וליבואנים מיזם לילה טוב התרחב

בשורה טובה ליצואנים וליבואנים- מיזם 'לילה טוב' של חברת נמלי ישראל ומשרד התחבורה הורחב במסגרת פיילוט עד מרס 2020
שעות הזכאות למענק כספי ליצואנים וליבואנים בעבור הובלה של מכולות מלאות אל הנמלים ומהם בשעות הלילה- הורחבו גם לשעות הערב.