בשורה חשובה ליצואנים וליבואנים מיזם לילה טוב התרחב

מותחים את הלילה עבורכם- חברת נמלי ישראל ומשרד התחבורה הרחיבו את מיזם 'לילה טוב' במסגרת פיילוט עד סוף שנת 2019.

שעות הזכאות למענק כספי ליצואנים וליבואנים בעבור שינוע מכולות מלאות אל הנמלים ומהם , הורחבו.