ביקושים גבוהים של פי 4 בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח של חברת נמלי ישראל

ביקושים גבוהים בסך של כ- 3.8 מיליארד ש"ח נרשמו בשלב המוסדי שהתקיים אמש בהנפקת אגרות החוב של חברת נמלי ישראל (חנ"י), המקימה את נמל הדרום ונמל המפרץ.  לאור הביקושים הגדולים שהתקבלו בשלב המוסדי ותנאי השוק האטרקטיביים, הוגדל היקף הגיוס ל-1.5 מיליארד ש"ח.  השלב הציבורי יתקיים ביום רביעי.

בהנפקה השתתפו מרבית הגופים המסווגים במשק, ביניהם גופים מהגדולים בשוק ההון המקומי. 

אגרות החוב של החברה מדורגות  בדירוגAAA   על ידי מעלות  S&P ו - 1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב.

עוזי יצחקי, יו"ר דירקטוריון חברת נמלי ישראל:  "הגיוס המוצלח שהסתיים היום הוא שלב נוסף ביישום חזון  החברה להוביל את פיתוח נמלי הים בישראל לצמיחת המשק הישראלי. הגיוס  יאפשר מחזור חובות קיימים של החברה שניטלו לשם המשך ההשקעה בנמלי הים הותיקים ובניית הנמלים החדשים תוך הכנסת טכנולוגיות חדשות ותהליכים אוטונומיים."

שלמה ברימן, מנכ"ל חברת נמלי ישראל: "זהו גיוס אגרות החוב השני של חברת נמלי ישראל שזכה לליווי ותמיכה של הדירקטוריון החברה והצלחתו משמחת אותנו. אנו מודים לשוק ההון הישראלי על הבעת האמון בחברה. ההנפקה  המוצלחת מסייעת בפעילות החברה לפיתוח נמלי הים לקידום המשק הישראלי".

הנפקת האג"ח הובלה בחברת נמלי ישראל על ידי סמנכ"ל הכספים, טיקו גדות, וראש אגף כספים, גיא שטיינברג, יחד עם היועצת המשפטית  עו"ד יעל מיטס ורשות החברות הממשלתיות בראשות ינקי קוינט. חנ"י מיוצגת על ידי משרד  עוה"ד גרוניצקי ושות' בהובלת עו"ד שרון ורקר-שגיא. ההנפקה לוותה על ידי דיסקונט קפיטל חיתום  בשיתוף אוריון חיתום והנפקות.

חברת נמלי ישראל:

חברת נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד, ונמל המפרץ בחיפה, לתועלת המשק ולקידום כלכלת ישראל. תוכניות הפיתוח שמבצעת החברה נועדו לתת  מענה לצרכי המשק בראיית הדורות באים. יצירת תחרות בענף, עם הפעלתם של הנמלים החדשים, נועדה לקדם התייעלות ושיפור השירות לעוסקים בסחר החוץ.

בנוסף על תפקידה המרכזי בתחום הקמת תשתיות נמליות חיוניות לצרכי המשק וקידום התחרות בענף, אחראית החברה על ניהול הנכסים והמקרקעין בתחום הנמלים, כולל תכנון והקצאה של נכסים הדרושים להמשך הפעילות הנמלית, בראייה משקית ולאומית ארוכת טווח.

חברת נמלי ישראל רואה יעד מרכזי בהנחת התשתיות שיתנו מענה לסחר הישראלי ויאפשרו את הרחבת הפעילות העסקית במרחב הנמלים תוך ייעול השרשרת הלוגיסטית.