הסתיים פרויקט הזנת חופי קריית חיים בחול ים נקי


21.05.2019 : חברת נמלי ישראל סיימה  לבצע  הזנה של חופי קריית חיים בחול- ים נקי  עם פתיחת עונת הרחצה.
במסגרת הפרויקט הועברו  כ- 74,000 מ"ק חול ים בשני אופנים:

26,000 מ"ק  - בהעברה יבשתית לאורך החוף,   של חול שהצטבר  מצפון לשרש שובר הגלים המשני של נמל המפרץ.
48,000 מ"ק – העברה באמצעות מחפר ימי מאזור הצטברות החול ממערב לפולינום.

הזנה זו מתבצעת על ידי קבלן מטעם החברה, המפעיל אניית מחפר ידידותית לסביבה שטוענת חול-ים שהצטבר  בים באתר הנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה.
האנייה יונקת חול ים נקי מקרקעית הים באמצעות צינור המותקן מתחתיה. החול שנטען מועבר ע"י האנייה להטלה ולהזנת החוף.

רמי קלינגר ראש היחידה לאיכות הסביבה בחברת נמלי ישראל  אמר: "חברת נמלי ישראל מקפידה בשנים האחרונות לבצע פעילות להזנת חופים בחיפה מיד לאחר
סערות החורף  לטובת תושבי חיפה ולצורך השמירה על החוף. תחומי אזור ההזנה בחול, כמויות החול ושיטת הפיזור נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה".

לפרטים: נגה בן שושן- דוברת  0546104499