פרוייקט לילה טוב מתרחב


חברת נמלי ישראל: דירקטוריון החברה אישר את הרחבת מיזם "לילה טוב" .

בשלב הראשון יחל פיילוט מ-15.5.19 ועד לסוף שנת 2019.

דירקטוריון חברת נמלי ישראל אישר בישיבתו האחרונה את הרחבת מיזם "לילה טוב". תקצוב המיזם יעלה משישה מיליון ש"ח לתשעה מיליון ₪ לכל שנה לתקופה של שנתיים.
במסגרת מיזם "לילה טוב" של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים וחברת נמלי ישראל,  יצואנים ויבואנים מקבלים מענקים עבור שינוע מכולות מלאות לנמלים ומהם
בשעות הערב והלילה.

בשלב הראשון יתבצע פיילוט שייחל מאמצע חודש מאי ואשר לפי נתוניו יוחלט על אופן המשכו.

עיקרי הפיילוט:

א. מתן תמריץ בסכום של 60 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 18:00 ועד השעה 19:59
ב. מתן תמריץ בסכום של 80 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 20:00 ועד השעה 21:59
ג. המשך מתן תמריץ קיים בסכום של 100 ₪ עבור מכולה מלאה שנכנסת לנמל או יוצאת מהנמל בין השעות 22:00 ועד השעה 05:59

המיזם, שמתבצע בשיתוף עם חברת נמל חיפה, חברת נמל אשדוד וארגון המסיעים והמובילים, תורם למיצוי מרבי של תשתיות הנמל גם בלילה, מעניק יתרון שירותי גדול ליצואנים וליבואנים ותורם לציבור, הודות להפחתת עומסי התנועה ביום ובהתאמה הפחתה בזיהום האוויר בצירי התנועה וניצול יעיל של משק המשאיות שעובר לעבודה בכל שעות היממה.
שלמה ברימן,  מנכ"ל  חברת נמל ישראל :"דירקטוריון והנהלת חברת נמלי ישראל רואים בעידוד עבודת לילה חלק מתפקידה של החברה למען ייעול העבודה בשרשרת הלוגיסטית ותרומה כלכלית למשק הישראלי. הפרויקט הוא נדבך נוסף להגברת היעילות והתחרות בנמלים. ככל שכלכלת ישראל מצליחה יותר חשיבות הפרויקט  גוברת".

לפרטים: נגה בן שושן- דוברת  0546104499