הממשלה אישרה הקמת שתי חברות בת ממשלתיות תחת חברת נמלי ישראל למתן שירותי ים

חברת נמלי ישראל תקים את חברות הבת שיפעלו האחת במרחב חיפה והשנייה במרחב אשדוד, לטובת ניהול כל תחום התעבורה הימית בשגרה ובחירום בנמלים. מדובר בשלב נוסף בקידום הרפורמה בנמלים לטובת שיפור רמת השירות לסחר החוץ של ישראל 

הממשלה אישרה היום ( א' ) את הקמתן של שתי חברות בת ממשלתיות נפרדות לניהול כל מערך התעבורה הימית בתחום הנמלים בשגרה ובחירום. החברות הבנות – "תעבורה ימית חברה בע"מ" ו"תעבורה ימית אשדוד בע"מ" ינוהלו תחת חברת נמלי ישראל, שתהיה בעלת המניות היחידה בכל אחת מהן.

תפקידן של חברות הבת הינו לבצע את כל הפעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ולתת שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד וחיפה, כפי שייקבע ע"י שר התחבורה, בהסכמת שר האוצר,  בכתב ההסמכה  ועל פי חוק רספ"ן.

במהלך השנה האחרונה נחתמו הסכמים קיבוציים בין חנ"י, חברות הנמל וההסתדרות להעברת עובדי מחלקות הים של נמל חיפה ונמל אשדוד לחברת נמלי ישראל. העברת מחלקות הים לחנ"י והקמת חברות בת תחתיה לניהול מחלקות הים נועדה להבטיח תחרות יעילה בין הנמלים הקיימים והחדשים, באמצעות גורם בלתי תלוי. כל אחת מחברות הבת של חנ"י תפעל במרחב הנמלי הרלוונטי למתן שירותי ים, ותיתן שירות לכלל הגורמים הפועלים באותו מרחב. פעילות החברות הבנות תמומן מההכנסות ממתן שירותי ים.

על פי החלטת הממשלה, תושלם העברת הפעילות, הנכסים, ההתחייבות והזכויות הכרוכים בשירותי מחלקת ים, הניתנים כיום על ידי מחלקת הים של נמל חיפה ואשדוד לחברת נמלי ישראל,  בהתאם להסכמים שיאושרו על ידי החברות.

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ': "עוברים מדיבורים למעשים ומקדמים את התחרות. עד היום לנמלים הקיימים הייתה שליטה במי, מה ומתי נכנס למדינת ישראל דרך הנמל, וכך לא יכלה להיווצר תחרות אמיתית. הוצאת מחלקות הים מהנמלים לחנ"י זו בשורה גדולה למשק ולאזרחי ישראל. המשמעות בפועל של פתיחת חברות הבת, תחת חנ"י היא הבטחת תחרות יעילה בין הנמלים בישראל. תחרות שמביאה להתייעלות, הוזלת מחירים והעלאת רמת השירות.  אני שמח שנפלה בחלקי הזכות לקדם זאת למען אזרחי ישראל שיהיו המרוויחים הגדולים מהשוק התחרותי".

יו"ר חנ"י עוזי יצחקי: "מדובר בצעד נוסף וחשוב להשלמת הרפורמה בנמלי הים לטובת המשק הישראלי והציבור כולו, ולחיזוק חברת נמלי ישראל כ-   LANDLORD בכל הנוגע לתחום שירותי הים בנמלים בישראל. מהלך זה יוביל להעלאת רמת השירות בנמלים, להתייעלות ויצירת מסחר תחרותי".

בשנת 2021 צפוי להתחיל שלב חדש בפיתוח הנמלים, עם תחילת הפעלתם של המסופים החדשים- "נמל המפרץ" בחיפה ו"נמל הדרום" באשדוד, באמצעות  מפעילים פרטיים. הפעלתם של המסופים על ידי המפעילים הפרטיים, לצד פעילות חברות הנמל הקיימות תאפשר שיפור רמת השירות לסחר החוץ של מדינת ישראל, הן באמצעות הגדלת היצע הרציפים הזמינים והתאמתם לקליטת סל אוניות רחב יותר, והן בזכות פתיחתו של ענף הנמלים לתחרות.