פורסם מכרז לאיתור מנכ"ל חדש לחברת נמלי ישראל

המנכ"ל שיבחר יחליף את שלמה ברימן אשר יסיים את תפקידו לאחר 15 שנים, בהן החברה תכננה, יישמה והובילה עם משרד התחבורה תכנית אסטרטגית ורפורמה בנמלי הים לטובת המשק הישראלי, וצפויה לסיים בחודשים הקרובים את הקמתם של שני נמלים חדשים

המנכ"ל החדש ינהל תחתיו  גם שתי חברות בת עם העברת מחלקות הים של אשדוד וחיפה לחנ"י במסגרת הרפורמה החדשה להעלאת רמת השירות בנמלים

(7.5.20) חברת נמלי ישראל פרסמה מכרז לאיתור מנכ"ל חדש לחברה, אשר יחליף את המנכ"ל שלמה ברימן עם סיום כהונתו ב- 2021 ויציאתו לפנסיה לאחר 15 שנה בתפקיד ו- 40 שנות עבודה בחברה. ברימן יעזוב את תפקידו לאחר סיום הקמת שני הנמלים החדשים בחיפה ובאשדוד  והפעלתם על ידי חברות פרטיות בינלאומיות והעברת מחלקות הים של הנמלים הקיימים לידי חנ"י.

חברת נמלי ישראל הינה חברה ממשלתית האחראית על ניהול, אחזקה ופיתוח התשתיות הנמליות במרחב נמלי הים המסחריים בישראל ביניהם חיפה, אשדוד ואילת.החברה צפויה להשלים בשנה הקרובה את הקמת שני נמלי הים החדשים בחיפה ובאשדוד ואת מסירתם להפעלה על ידי חברות גלובליות מהסקטור הפרטי. כמו כן, תקבל החברה סמכויות לניהול תחום התעבורה הימית בנמלי הים המסחריים ("מחלקות הים") ולצורך כך החליטה החברה, באישור הממשלה, על הקמת שתי חברות בת.

תפקידן של חברות הבת הינו לבצע את כל הפעולות לניהול התעבורה הימית בשגרה ובחירום ולתת שירותים בהתאם בתחום נמל אשדוד וחיפה.  במהלך השנה האחרונה נחתמו הסכמים קיבוציים בין חנ"י, חברות הנמל וההסתדרות להעברת עובדי מחלקות הים של נמל חיפה ונמל אשדוד לחברת נמלי ישראל אשר נועדה להבטיח תחרות יעילה בין הנמלים הקיימים והחדשים, באמצעות גורם בלתי תלוי. כל אחת מחברות הבת של חנ"י תפעל במרחב הנמלי הרלוונטי למתן שירותי ים, ותיתן שירות לכלל הגורמים הפועלים באותו מרחב. לאחר קבלת פעילות מחלקות הים, לחנ"י, ביחד עם החברות הבנות, צפוי מחזור הכנסות שנתי של כ-1 מיליארד ש"ח, והחברה, ביחד עם החברות הבנות, תעסיק כ-400 עובדים. 

בשנת 2021 צפוי להתחיל שלב חדש בפיתוח הנמלים, עם תחילת הפעלתם של המסופים החדשים- "נמל המפרץ" בחיפה ו"נמל הדרום" באשדוד, באמצעות מפעילים פרטיים. הפעלתם של המסופים על ידי המפעילים הפרטיים, לצד פעילות חברות הנמל הקיימות תאפשר שיפור רמת השירות לסחר החוץ של מדינת ישראל, הן באמצעות הגדלת היצע הרציפים הזמינים והתאמתם לקליטת סל אוניות רחב יותר, והן בזכות פתיחתו של ענף הנמלים לתחרות.

שלמה ברימן מכהן כמנכ"ל חנ"י מאז 2006 במהלכן החברה סיימה את הקמת מסוף היובל לנמל אשדוד, הקימה את מסוף הכרמל לנמל חיפה ותכננה ויישמה תוכנית אב אסטרטגית ארוכת טווח, שהובילה להקמת הנמלים החדשים ואושרה על ידי ממשלת ישראל בהובלת שר התחבורה דאז ישראל כ״ץ. דירקטוריון נמלי ישראל אישר פעמיים את הארכת כהונתו של ברימן לשם השלמת הרפורמה לקליטת מחלקות הים כחברות בנות של חנ״י והוא צפוי לסיים את תפקידו ב- 2021. 

עוזי יצחקי, יו"ר דירקטוריון חנ"י:  "שלמה ברימן הינו מנכ״ל מוערך, המהווה מודל לניהול מקצועי וערכי במשק הישראלי. במשך כל שנות עבודתו בחברה ובמיוחד כמנכ"ל הפגין ידע מקצועי בתחום הספנות והנמלים, צבר ניסיון ניהולי ומוניטין רב והוביל את החברה להישגים מרשימים ביותר. חברת נמלי ישראל נמצאת בפני אתגר משמעותי ביישום  הרפורמה בנמלי הים, ניהול תחום התעבורה הימית בנמלים המסחריים חיזוק חנ"י כ- Land Lord  לטובת המשק הישראלי והציבור כולו ומיצוב החברה כגורם משמעותי בהקמת תשתיות בארץ".

למודעת המכרז לחצו כאן