הזנת חופי חיפה בחול ים יצאה לדרך

חברת נמלי ישראל החלה לבצע בימים אלו את הזנת חוף יהודית נאות והחוף הנפרד ב- 35 אלף מ"ק חול ים נקי על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה. הציבור הרחב מתבקש להימנע מהתקרבות לכלי ההזנה שפועלים סמוך לחוף למען שמירה על ביטחונו

חברת נמלי ישראל  ( חנ"י ) החלה לבצע בימים הקרובים הזנה של חוף יהודית נאות והחוף הנפרד בחיפה בחול- ים. במסגרת זו יועברו כ- 35 אלף מ"ק חול ים נקי להזנת החופים.

הזנת החופים מתבצעת באמצעות משאיות שיעבירו חול שהצטבר באזור הצמוד לשובר הגלים המשני של נמל המפרץ מצידו הצפוני אל חוף יהודית נאות והחוף הנפרד.

העבודות מתבצעות בשני שלבים כאשר תחילה יערם החול בסמוך לחוף ולאחר מכן יבוצע פיזור של החול לאורך החוף. שטח החפירה, הכמות ושיטת ההזנה נקבעו ע"י המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית חיפה.

בחברת נמלי ישראל מדגישים לציבור הרחב ובעיקרם לנופשים, שחיינים וגולשים, כי יש להימנע מהתקרבות לאזור ההזנה והחפירה אשר תמשך כחודש ימים.