חדשות חברה

 
  
  
  
04/10/2018HASKONINGחברת הסקונינג (HASKONING) מהולנד זכתה במכרז להכנת תוכנית אב לנמלי הים, בהזמנת חברת נמלי ישראל
20/09/2018SUKOT2018חופשת סוכות
19/06/2018MICHRAZASPBABESHAVITVHUSHKASIRACHADASHAפורסם מכרז למשטח אספנה במעגנת שביט והושקה סירת שירות וכיבוי אש חדשה
12/06/2018HEVRATHANSONZACHTABAMICHRAZLESHETACHBEPARKNIMLEYחברת הנסון זכתה במכרז לשטח ששווק בפארק נמלי ישראל אשדוד
07/06/2018SHETACHRISHONBENAMALHAMIFRAZNIMSARLEHEVRATSIPGשטח ראשון בנמל המפרץ נמסר לחברת ההפעלה SIPG
23/04/2018MICHRAZLETIPUKBEZIHUMYAMחברת נמלי ישראל פרסמה מכרז למתן שירות לטיפול באירועי זיהום ים משמן בנמל חיפה
10/04/2018SYUMAVODOTRAZIF5חברת נמלי ישראל: הסתיימו העבודות לשיקום רציף 5 בנמל אשדוד
27/03/2018HUFSHATPESACHחופשת פסח
25/02/2018MEIZAMMESHUTAFZACHACMICHRAZHAFALATHAMAMGURABEASHDODמיזם משותף של חברות לוגיסטיקר ושותפות אחסנה אשדוד זכה במכרז להפעלת הממגורה בעורף נמל אשדוד
18/01/2018ANATBARAKGILATSAMANKALNECHASIMBEHANIענת ברק -גילת מונתה לסמנכ"ל נכסים ומקרקעין בחברת נמלי ישראל

ארכיון: