מבנה ארגוני

יור דירקטוריון דירקטוריון החברה מנהל כללי מזכיר החברה מבקר פנימי יועץ משפטי דובר מנהל ביטחון מערך המכרזים חטיבת כספים וכלכלה חטיבת מקרקעין חטיבת הנסדה מנהלת פיתוח מערך תכנון אסטרטגי אגף מערכות מידע