​דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע

2016

מצורף בזה דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחברת נמלי ישראל לשנת 2016

למסמך המלא

להורדת טופס בקשת מידע

שרית סופיר, הממונה על חופש המידע, טלפון: 03-5657905/6  פקס: 03-561-7142
דוא"ל: sarits@israports.co.il