​דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע

2018

מצורף בזה דו"ח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחברת נמלי ישראל לשנת 2018

מסמך pdfלמסמך המלא

מסמך word להורדת טופס בקשת מידע

שרית סופיר, הממונה על חופש המידע, טלפון: 03-5657905/6  פקס: 03-561-7142
דוא"ל: sarits@israports.co.il