אישור כניסה חד יומי לנמל

כרזה - הגשת בקשה לאישור כניסה חד-יומי לנמלים