מנהלת תס"ק-ים שמחה לבשר ליבואנים:

מעתה – סטטוס מכולה גם ממסופים עורפיים!

מנהלת תס"ק-ים, מערכת קהילת הים של ישראל, שמחה לבשר כי במענה לפניות של יבואנים, הורחב שירות ססטוס מכולה, ומעתה יוכלו בעלי המטענים לקבל מידע על המכולה גם ממסופים עורפיים – והכל בשירות אחד.

שירות סטטוס מכולה:

שירות מידע מקוון המאפשר לבעל המטען, יכולת מעקב שוטף אחר תנועת המכולה בהגיעה לנמלי חיפה, אשדוד ואילת וביציאה מהם. לבקשתכם – הורחב כעת השירות גם למכולות במסופים עורפיים והוא יכלול מעתה את תאריך הכניסה של המכולה למסוף ומועד יציאתה ממנו.

הרחבת השירות:

מהלך זה הינו פרי שיתוף פעולה עם מסופים עורפיים שנרתמו לשפר את השירות עבורכם: גולדבונד, מסוף 207, מסוף אשדוד בונדד, אוברסיז קומרס, פרידנזון אשדוד טרמינל.

מנהלת תס"ק-ים בשיתוף עם קהילת הים, תמשיך להרחיב את השירות – לקידום העסק שלכם!

סטטוס מכולה ניתן גם באפליקציית מידע לסלולרי שלך.