​​​

דיווח טעינת חומרים מסוכנים בהליך ממוחשב מחייב

הודעה חשובה ליצואנים, לסוכני מכס ולסוכני אניות

החל מ-1.4.2017 מוגשותהצהרות חומ"ס למכולות יצוא רק באמצעות מערכת השירותים המקוונים של תס"ק-ים. זאת, כחלק מתהליך הגשת הבקשה להיתר טעינת חומרים מסוכנים.

כיום נדרש היצואן למלא הצהרת חומ"ס  בטופס אלקטרוני, במערכת ממוחשבת מבוססת אינטרנט, במסגרת השירותים המקוונים של תס"ק-ים. בהמשך נדרשות חתימות של מורשי השינוע וההמכלה (המאומתות מול מאגר המורשים ברספ"ן) ולאחר מכן מבוצע שיתוף של ההצהרה עם סוכן המכס וסוכן האונייה באמצעות המערכת, עד להעברת ההצהרה לרספ"ן.

במהלך הטמעת המערכת ניתן מענה ליצואני טנקרים עם שאיריות, חתימת מיופי כי ליצואנים קטנים, המכלות במסופים (מטעני LCL ) והעברת הצהרות מסוכן-שותף לסוכן אונייה מתפעל.

במהלך השנה האחרונה מבצע היצואן חיבור בין ההצהרה לטופס ה- MSDS שמאפשר לנמלים ושרותי כיבוי והצלה להתחבר למערכת בזמן אמת ולדעת כיצד לטפל במכולת החומ"ס במקרים של שרפה, דליפה וכו'.

בנוסף המערכת מפיקה כיום אוטומטית טופס MIX הנדרש למקרים בהם המכולה מכילה מספר סוגים של חומרים מסוכנים.

כל היתרונות

כיצד זה מתבצע בשלב זה

איך מצטרפים

מנויי תס"ק –ים: יש להכנס לתפריט "ניהול חברה"--> ניהול אנשי קשר לשירותים ולבחור בערך: הצהרות חומ"ס. שם יש לבצע רישום של אנשי הקשר שאמורים לטפל בהצהרות כולל כתובות המייל שלהם.

משתמשים חדשים: מוזמנים לפנות בדוא"ל או טלפונית אל מרכז תמיכת לקוחות במנהלת תס"ק-ים, חברת נמלי ישראל: טל. 0505-640111  / דוא"ל mataltaskyam@israports.co.il .

למידע נוסף:

מרכז תמיכת לקוחות במנהלת תס"ק-ים, חברת נמלי ישראל:

טלפון: 0505-640111  דוא"ל (כמופיע בדף הנחיתה)